ИЗГРАЖДАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ Изграждане и ремонт на ел.инсталации ( 295 )Изграждане на трансформатори ( 0 )Изграждане на трафопостове ( 28 ) Изграждане на стълбове за високо напрежение ( 329 ) Изработка на електрически стълбове ( 0 ) ПРОЕКТИРАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТАБЛА Проектиране на АВР (автоматично включване на резервата) ( 0 )Проектиране на автоматика на ел. табла ( 0 )Проектиране на ГРТ (главни електромерни табла) ( 0 )Проектиране на електрически табла ( 0 ) ПРОЕКТИРАНЕ НА ЗАЩИТНИ ЕЛ. СИСТЕМИ Проектиране на защити от директен и индиректен допир ( 0 )Проектиране на защити от ниско напрежение ( 0 )Проектиране на защити от пренапрежение ( 0 )Проектиране на заземителни инсталации ( 0 )Проектиране на мълниезащитни инсталации ( 0 ) ПРОЕКТИРАНЕ НА НЕСТАНДАРТНО ЕЛЕКТРИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ Проектиране на управление на ел. двигатели с честотни инвертори ( 0 )Проектиране напромишлени контролери ( 0 )Проектиране насистеми за контрол и архив ( 0 ) ПРОЕКТИРАНЕ НА ПРОМИШЛЕНИ СГРАДИ Проектиране и монтаж на автоматика. Автоматизация на процеси ( 0 )Проектиране на промишлени силови ел. инсталации ( 0 )Проектиране на промишлени осветителни системи ( 0 ) ПРОЕКТИРАНЕ НА СГРАДНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ Проектиране на осветителни инсталации в сгради ( 0 )Проектиране на паркови осветления ( 0 )Проектиране на силови инсталации ( 0 )Проектиране на специални и ефектни осветителни системи ( 0 ) ПРОЕКТИРАНЕ НА СЛАБОТОКОВИ ИНСТАЛАЦИИ Проектиране на TV системи ( 0 )Проектиране на алармено-известяващи системи ( 0 )Проектиране на звънчево-домофонни системи ( 0 )Проектиране на компютърни мрежи ( 0 )Проектиране на озвучителни системи ( 0 )Проектиране на пожароизвестяване ( 0 )Проектиране на системи за видеонаблюдение и контрол на достъпа ( 0 )Проектиране на телефонни системи и телефонни централи ( 0 )
ПРОЕКТИРАНЕ НА ЗАЩИТНИ ЕЛ. СИСТЕМИ
ПРОЕКТИРАНЕ НА ЗАЩИТНИ ЕЛ. СИСТЕМИ

ПРОЕКТИРАНЕ НА ЗАЩИТНИ ЕЛ. СИСТЕМИ
ПРОЕКТИРАНЕ НА НЕСТАНДАРТНО ЕЛЕКТРИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ
ПРОЕКТИРАНЕ НА НЕСТАНДАРТНО ЕЛЕКТРИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ

ПРОЕКТИРАНЕ НА НЕСТАНДАРТНО ЕЛЕКТРИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ
ПРОЕКТИРАНЕ НА СЛАБОТОКОВИ ИНСТАЛАЦИИ
ПРОЕКТИРАНЕ НА СЛАБОТОКОВИ ИНСТАЛАЦИИ

ПРОЕКТИРАНЕ НА СЛАБОТОКОВИ ИНСТАЛАЦИИ
Всички цени в сайта са с включено ДДС

Търсене в сайта

Партньори

Контакт